Gynekologická a ultrazvuková ambulance Svitavy

Ordinace:

Náměstí Míru 118/48, Svitavy

Dr. Diana Žitniková

gynekolog
zhytnikova.gynekologie@seznam.cz

2008 – promoce na LF Ternopilská státní zdravotnická univerzita I. Horbaczewského
2011– atestace gynekologie a porodnictví na UA
2019– atestace gynekologie a porodnictví v ČR

Profesionální praxe

2008-2011 – FN Gynekologicko-porodnicka klinika Lutsk, UA
2011- doposud – gynekologicko- porodnické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, Svitavská nemocnice
2014-2020 – gynekologická praxe – gynekologická ambulance Svitavy, zástup MUDr. Přichystalové
od ledna 2021– soukromá gynekologická praxe- gynekologická ambulance Moravská Třebová
od července 2021 – soukromá gynekologická praxe- gynekologická ambulance Svitavy

Domácí stáže

2018 – Gynekologicko-porodnická klinika FN Hradec Králové – 3-měsíční predatestační stáž