Gynekologická a ultrazvuková ambulance Svitavy

Ordinace:

Náměstí Míru 118/48, Svitavy

MUDr. Petr Richter

gynekolog
info@gynsy.cz

1983 – promoce na LF UJEP Brno
1986 – atestace I. stupně gynekologie a porodnictví
1990 – atestace II. stupně gynekologie a porodnictví

Profesionální praxe

1983 - gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice ve Svitavách
1991 – 2008 - primář gynekologicko – porodnické oddělení Nemocnice ve Svitavách
od roku 1993 - soukromá gynekologická praxe – gynekologická ambulance Svitavy

Zahraniční stáže

1991 - Švýcarsko – Thun – měsíční stáž
1993 - Německo – Mnichov – týdenní stáž v laparoskopické operativě
2007 - Rakousko – Villach – stáž v laparoskopické operativě

Domácí stáže

1986 – Gynekologická klinika FN Hradec Králové – měsíční stáž v ultrazvukové diagnosice
1990 – Kardiocentrum Praha – Motol – měsíční školící místo v ultrazvukové diagnostice se specializací fetální echokardiografie

Člen ultrazvukové sekce ČGPS, člen endoskopické sekce ČPGS

Certifikáty