Gynekologická a ultrazvuková ambulance Svitavy

Ordinace:

Náměstí Míru 118/48, Svitavy

Toto vyšetření je nejdůležitější vyšetření v prenatální diagnostice. Provádí se ve 12 – 13. týdnu gravidity. Při  tomto vyšetření lze odhalit některá genetická onemocnění plodu (trisomické vady), dále i některé nejzávažnější  morfologické vady.

 

Nejdůležitější ukazatele vyšetřované
v rámci tohoto screeningu:

 

šíjové

Šíjové projasnění

Určuje množství tekutiny v podkoží krčku plodu. Jeho nadměrná velikost může signalizovat genetické vady, často je zvyšené u srdečních vad

Nosní kůstka

Její přítomnost snižuje pravděpodobnost genetického postižení plodu

Tok krve v ductus venosus

Abnormální tok může signalizovat srdeční vadu či genetické postižení plodu

Tok krve v trikuspidální chlopni

Zpětný tok (regurgitace může signalizovat srdeční vadi či genetické postižení plodu)

Vyšetření toku krve v děložních tepnách

Toto vyšetření nám pomáhá určit míru rizika pro onemocnění zvané preeklampsie (vysoký krevní tlak, ztráty bílkoviny močí, otoky) a také rizika hypotrofie plodu (omezený růst plodu v třetím trimestru těhotenství)

Součástí prvotrimestrálního screeningu je odběr krve (PAPP-A , b- HCG), pacientka nemusí být na lačno